Live Live

Wethouder Ben Tap: Projectontwikkelaar Egelbanden moet zich houden aan bestemmingsplan

Gepubliceerd: Woensdag 12 september 2018 19:42

Wethouder Ben Tap: Projectontwikkelaar Egelbanden moet zich houden aan bestemmingsplan

HOORN - Wethouder Ben Tap is het eens met de fracties van PvdA-Hoorn, Fractie Tonnaer, D66 en Sociaal Hoorn die bang zijn voor hoogbouw op de locatie waar voorheen De Egelbanden in Hoorn gevestigd was.

In een schriftelijke reactie aan de fractie schrijft de wethouder: "Begin 2018 is duidelijk geworden dat de locatie Keern 39-41 (Egelbanden) te koop zou komen. Net als bij gebouw de Haai was mijn eerste reactie dat de gemeente dit gebouw strategisch zou moeten aankopen. Ondanks dat het huidige beleid dat nog niet toe staat. Ten behoeve van een afweging voor strategische aankoop door de gemeente is een collegeadvies opgesteld.

Op ambtelijk niveau is daarvoor een ruimtelijk kader ontwikkeld op basis waarvan de plancapaciteit op hoofdlijnen is bepaald met als doelstelling te voldoen aan het beleid ruimte te zoeken voor (sociale) goedkope en middeldure  appartementen. Het ruimtelijk kader houdt rekening met de kleinschaligheid van het cultuurhistorische lint het  Keern maar ook met grotere stedelijke ontwikkelingen zoals het Missiehuis, Hof van Hoorn en Poort van Hoorn.

Ook is gekeken naar ruimtelijke aspecten voor de ontwikkeling van Poort van Hoorn (inpassing fietstunnel) en het  Missiehuis. Op basis van het advies heeft het college besloten de locatie niet aan te kopen.

Bukom Trading B.V. heeft eind maart van dit jaar het gebouw en de grond van De Egelbanden gekocht en begin mei is er een eerste contact geweest tussen de architect van de projectontwikkelaar en twee ambtenaren van de gemeente Hoorn.  Tijdens dat gesprek is door de gemeente Hoorn de projectontwikkelaar duidelijk gemaakt dat er een maximale bouwhoogte van 8 meter voor deze locatie is en er vanuit het woonbeleid behoefte bestaat aan appartementen voor (sociale) en middeldure huur en koop.

De projectontwikkelaar is ook op de hoogte gesteld dat elke vraag die niet aan het bestemmingsplan voldoet en daardoor een aanpassing nodig heeft door de gemeenteraad moet worden goedgekeurd, het college heeft hierin geen bevoegdheid.

De projectontwikkelaar heeft nog geen concreet plan bij de gemeente ingediend en ook is er nog geen gesprek geweest met het Hoorns Initiatieven Platform, het college is ook nog niet bekend met een plan voor deze locatie.

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services