Live Live

Willem van Heijningen van Nieuw Begin Enkhuizen

Gepubliceerd: Vrijdag 01 december 2017 06:18

Willem van Heijningen van Nieuw Begin Enkhuizen

Nieuw Begin Enkhuizen is een project waaruit hulp wordt geboden aan jongeren tussen de 16 en 23 jaar in de gebieden wonen, werken, scholing, relaties, financiën, zingeving en gezondheid.

Kun je iets vertellen over het project?
Het initiatief is gestart vanuit de gemeente en de Protestantse gemeente, die zetelt in de Zuiderkerk, om iets voor jongeren tussen de 16 en 23 jaar te realiseren. Er schijnen binnen de gemeente Enkhuizen 150 jongeren op de bank te zitten die verslaafd zijn aan Playstation, genotsmiddelen en andere ongein.

Nieuw Begin Enkhuizen werkt samen met betrokken professionals. Allen dragen bij in de uitvoering van het project waarbij de focus ligt op het aansturen naar de eigen regie van jongeren op de tijd die nog voor hun ligt. Er worden volwassenen en jongeren benaderd of ze een jongere kennen in deze doelgroep die wel een schop onder de kont kan gebruiken om tot actie te komen.

In de toekomst zal ook het wooncomponent aan de orde komen voor de doelgroep waar wij ons voor inzetten. Daarnaast wordt er gedacht aan crisisopvangplaatsen. Deze taak ligt op de schouders van stichting Voor Effies in samenwerking met Welwonen. Dit is een initiatief vanuit de kerk en een aantal gemeenteraadsleden.

Mijn contract is ingegaan op 1 september van dit jaar. Naast mij ondersteunt Wies van Diermen, een gemeenteambtenaar, mij en de werkgroep voor 10 uur in de week. Op het moment zijn we met vijf jongeren in het traject en hebben we er drie op de rit. We willen nog veel meer jongeren bereiken.

Wie is Willem Heijningen?
Ooit begonnen als scheeptuigbouwkundige, die eigenlijk liever met mensen wilde gaan werken en zo bij de politie terecht kwam. Ik ben alleen geen bestraffer maar een hulpverlener, en kwam zo in de verstandelijk gehandicaptenzorg terecht. Vervolgens heb ik drie jaar in het jeugdgevangeniswezen gewerkt en kreeg toen een baan aangeboden als sportdocent voor moeilijk opvoedbare jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs. In die dertien jaar dat ik daar gewerkt heb, doceerde ik zeer uiteenlopende vakken. Ik ben van vele markten thuis. Ook heb ik nog op een mbo gewerkt. Daarna ben ik invalwerk gaan doen. Ik ben niet plaatsvast. Ik ben een echte zwerver, van Alaska tot aan Nieuw Zeeland. En nu ben ik hier in Enkhuizen terecht gekomen.

Bevlogenheid komt ergens vandaan. Hoe zit dit bij jou?
Mijn bevlogenheid om de jeugd op touw te nemen komt uit mijn willen hulpverlenen. Ik maak hierbij gebruik van de Gentle teaching methode ofwel mensen middels complimenten hun gedrag te leren omgroeien.
(noot interviewer: Het uitganspunt van Gentle teaching is dat iedereen een band wenst waarin hij zich veilig en verbonden met een ander voelt.)
Zelf houd ik er van om mijzelf op een positieve manier te beïnvloeden en daar anderen in mee te nemen, daar heb ik goede ervaringen mee.

Wat heb je nodig voor dit project?
Dit project kan alle hulp gebruiken die Enkhuizen te bieden heeft. Iedereen die dit project een warm hart toedraagt is van harte welkom. We zijn met name op zoek naar potentiele werkgevers. Er is begeleiding nodig vanuit bedrijven om de jongeren kennis mee te geven, om skills op te doen. Zo zijn zij straks in staat om zelfstandig een toekomst op te bouwen.

Sommige jongeren hebben al ondersteuning vanuit een uitkering of begeleiding van zorgverleners. Dit project is bedoeld om als buddy naast een jongere te staan en een mogelijke kruiwagen te zijn naar de gebieden waarin dat nodig is.

Wat wordt er verwacht van een jongere?
Jongeren die hulp nodig hebben kunnen het krijgen. Er wordt van jongeren verwacht dat zij elkaar zullen gaan ondersteunen bij vraagstukken in het dagelijks leven waardoor er solidariteit gekweekt kan worden en zij tot oplossingen kunnen komen.

De motivatie hierachter is dat de jongeren niet afhankelijk zijn van een trajectbegeleider die niet te bereiken is in de avonduren, maar dat zij een dragende jongerengroep wordt die zelfregulerend is.

Wie hebben informatie over het project?
Voor meer informatie: nieuwbegin.enkhuizen@gmail.com of Willem via 06-24968131. Je kunt mij vinden van ma t/m do van 8.00-17.00 uur in de Diakenkamer van de Zuiderkerk.
Zie ook de facebookpagina van Nieuw Begin Enkhuizen of wend je tot Jazie Veldhuyzen, jongerenwerker Welwonen jv@welwonen.nu.

Jet Rood

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services