Live Live

Winwinwinst - Peter Ursem

Gepubliceerd: Woensdag 24 april 2019 11:51

Winwinwinst - Peter Ursem

Wanneer politici naast hun volksvertegenwoordigende taak ook belangen hebben in economische activiteiten, wordt daar met gezonde argwaan naar gekeken. Men moet erop letten dat er geen belangenverstrengeling plaatsvindt. Overal geldt dat je je zakelijke belangen en politieke invloed ver van elkaar gescheiden dient te houden. Zo moest indertijd Ruud Lubbers afstand nemen tot zijn familiebedrijf. Menige politicus in Nederland, zowel lokaal als provinciaal als landelijk, zal zich, wanneer men hem/haar onder ede de belofte laat doen zich verre te houden van belangenverstrengeling en stiekeme een-tweetjes te doen met niet-politieke clubjes en bedrijven, consciëntieus aan die plechtige gelofte houden.

Niet overal is dat een mooie gewoonte. Zo zit je economisch goed als familielid of close friend van Poetin. De Turkse dictator Erdoğan lijkt zo’n belofte totaal anders te interpreteren. Ook voor Trump en bijvoorbeeld Kim Jong-un is het normaal dat persoonlijke zakelijke belangen en staatsbelangen elkaar niet hoeven te bijten. In Nederland is dat een taboe en wie zich als politiek persoon tegelijkertijd bekommert om de eigen zaakjes krijgt de wind van voren. Zelfs wanneer daar alleen de schijn van is. In Opmeer kunnen ze daar herinneringen uit de vorige raadsperiode aan ophalen.

Wie geen politieke rol heeft mag, geheel binnen de juridische spelregeltjes, wel degelijk economisch gewin halen uit verwachtingen op politiek gebied. Ook daarover kan men in Opmeer boeiend verhalen. Eigenlijk in alle gemeenten in Westfriesland, waar zich nog agrarische grondgebied bevindt. Wie wel zakelijk gewin mag behalen in grondhandel, zijn alle partijen buiten de politiek. De gemeente Opmeer worstelt daar nu mee. Projectontwikkelaar Hollandse Bouw Maatschappij heeft het oog laten vallen op een stuk agrarische grond, waar best wel eens op niet al te lange termijn huizen enzo op neergezet zouden kunnen worden. Sterker, zij menen dat zeker te weten en daarom is het nu hoog tijd om je slag te slaan.

Je slag slaan is in dit geval investeren in een stuk grond. Koop het nu, want wanneer de plannen voor huizenbouw realiteit worden, dan kun je voor dat stuk grond en flinke prijs vragen. Zonde om dat geld te laten liggen. Vanuit zakelijk perspectief is dat een prima omgaan met de centen die je toch al had liggen en waar de banken geen cent rente voor willen betalen. Je bent een dief van je eigen portemonnee wanneer je in Opmeer geen grond koopt.

Natuurlijk tracht het gemeentebestuur in alle toonaarden te ontkennen dat er conceptplannetjes zijn om dat stuk agrarische grond vol te stampen met stenen. Zij mogen namelijk deels opdraaien voor de winst die projectontwikkelaars en hun financiers hopen binnen te harken, evenals de kopers van huizen daar. Nu je slag slaan zou dan best ook kunnen inhouden dat mensen die nauwelijks in staat zijn de opgevoerde huizenprijzen te kunnen neertellen nog langer woningzoekend zullen zijn.

Ik vrees dat de projectontwikkelaars en degenen die zij met hun uitnodigende foldertjes bereiken daar nooit slapeloze nachten van zullen krijgen. Zij doen, wat wettelijk is toegestaan en zo werkt het nu eenmaal en wanneer wij de buit niet binnen harken, doen anderen dat wel. De politiek staat bij dit soort vanzelfsprekendheden machteloos aan de kant. Langzaam maar zeker zou onder andere door dit soort zaken het besef bij brede bevolkingslagen kunnen groeien dat politici misschien wel beter te vertrouwen zijn dan mensen buiten de politiek. En ach, misschien mag je daarin ook winstkansen zien?

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services