Live Live

Word of ben je ook getriggerd? - Sjaak Grosthuizen

Gepubliceerd: Zaterdag 15 december 2018 19:34

Word of ben je ook getriggerd? - Sjaak Grosthuizen

De Hoornse fracties vormen samen met liefde een complete gemeenteraad van 35 leden. Het woordje samen heb ik bewust gebruikt, want ondanks diepe verkiezingswonden lijkt de wil om er gezamenlijk iets moois en toch nog nuttigs van te maken onverwoestbaar. Dat kwam deze week prachtig tot uiting in de besprekingen van diverse agenda-onderwerpen, dossiers, zoals wij dat in de politiek noemen. Kijk, dat het aparte fracties zijn, nu nog twaalf, komt omdat er altijd wel nuanceverschillen zijn, die een soms levendige discussie kunnen opleveren, wanneer de voorzitter dit niet teveel aan banden legt.

Ontwikkeling Holenkwartier was het eerste onderwerp van de avond. Natuurlijk willen alle fracties dat daar iets fraais wordt opgeleverd. Nieuwe plekken in Hoorn om te wonen, dat wordt steeds moeilijker, omdat de stadsgrenzen door de samenwerkende Westfriese gemeenten scherp in het oog worden gehouden. Hoorn is dan wel de centrumgemeente van de regio, maar moet zich natuurlijk niet te veel verbeelden! De nuanceverschillen laten zich bij dit onderwerp het duidelijkst zien wanneer het gaat om de hoeveelheid sociale woningen, die daar worden gerealiseerd. Een vastgoedontwikkelaar gaat zich ervoor inzetten pakweg 400 woningen te bouwen. Je hoeft nauwelijks te raden welke categorie het meeste geld zal opbrengen. Dus de hoeveelheid sociale huurwoningen moet volgens de enigszins links denkende fracties toch zeker 80 zijn.

In de coalitie zitten twee fracties die duidelijk de sociale agenda in het oog houden, om daarmee in de volgende verkiezingsstrijd manmoedig hun geboekte resultaten te kunnen etaleren. Regeren met VVD kan linkse partijen altijd behoorlijk opbreken. Daar staat tegenover dat de VVD het gevaar loopt de oren teveel te hebben laten hangen naar het linkse spul. Dus bij het aantal koopwoningen mag dan duidelijk worden dat er ook royaal gedacht is aan de koopwoningen voor de wat meer draagkrachtigen. Bij hoeveel euroton kun je koopwoningen in het goedkopere en middensegment klassificeren? De huizenprijzen dreigen allemaal te stijgen naar de hoogste segmenten.

In de discussies die zich aan de strakke leiding van de voorzitter wisten te ontworstelen, hoorde ik met enige regelmaat de opmerking dat de spreker zich getriggerd voelde. Dat is een sterke reden om anderen van repliek te mogen dienen. Ook hierin bleek een fraai stukje saamhorigheid te zijn gegroeid. Links en rechts wisten fractieleden zich getriggerd. Triggeren staat in een van de woordenlijsten vermeld als een ander woord voor uitlokken, zich ergens toe laten verleiden. Dat deden de sprekers en spreeksters maar wat graag. De een na de ander meldde de goegemeente dat hij of zij getriggerd werd of was door een opmerking van een ander commissielid.

Triggeren leidt tot duidelijkheid, zou je zomaar kunnen zeggen, wanneer je de vergadering volgde. Ook bij het volgende onderwerp over de veiligheidsambitie. Ik vind dat ook al zo’n prachtig woord. Met ambitie geef je aan wat je hoopt te bereiken met flink je best doen. Maar garanties dat het ook gaat lukken vallen daar niet onder. Ik ambieerde op 11-jarige leeftijd een bestuurlijke functie op een bus van de NACO, die ons huis vele malen per dag passeerde of op een reisbus, want ik mocht ooit ook op schoolreis. De moeder van het buurmeisje waar ik bepaalde ambities voor ontwikkelde triggerde me tot het overgaan naar een andere ambitie: dokter worden, want dat verdiende beter. Onze burgervader die een veilige stad voor ons allen ambieert, triggerde wellicht menigeen, maar mocht tot zijn vreugde horen dat alle fracties met hem mee-ambieerden.

Ook in het negatieve vond men elkaar. Veilig Thuis is een organisatie die ambieert om jongeren, die uitermate getriggerd worden tot problematisch leef- en woongedrag, adequaat op te vangen, maar daar door allerlei organisatorische triggermissers absoluut niet in slaagt. Het leek wel of het bedrijf deze klus via een aanbesteding gekregen had! Unaniem waren de fracties in het veroordelen van de organisatiezwakte. Vooral omdat er werd voorgesteld een flinke smak geld beschikbaar te stellen om de organisatie weer op zodanig stevige poten te zetten, dat men effectief de wachtlijsten kan verkleinen. Fantastisch, die bijna eensgezindheid. Zó maken we tenminste bestuurlijke meters! Ik hield aan het einde van de discussie het fantastische gevoel over, dat in Hoorn de zaken nou eens gemeenschappelijk goed worden aangepakt.

Door het gebruik van het woordje aanbesteding, werd ik ineens geautotriggerd tot een opmerking over het aanbesteden van zaken in het sociale domein: daar word ik wel eens triggernut van. Daar is zo vaak iets mis, dat ik hoop dat er geen cliënten van de zorg trigger happy van worden.

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services