Live Live

Workshop Westfries Genootschap

Gepubliceerd: Zaterdag 09 juni 2018 20:17

Workshop Westfries Genootschap

ANDIJK - Op zaterdagochtend 9 juni kwamen er diverse West-Friese raads- en commissieleden bijeen in Cultura te Andijk om een workshop bij te wonen. Deze werd gegeven door het Westfries Genootschap. Er werd aandacht gevraagd voor ons West-Fries cultureel en historisch erfgoed en de eigenheid daarvan. Er bestaat namelijk zoiets als een cultuureigenheid en een streekeigenheid.

Het thema van de ochtend was Landschap en Stolpboerderijen. Voorzitter Jan Smit van het in 1924 opgerichte Westfriese Genootschap vroeg de aanwezigen bewust te blijven van deze eigenheid bij het nemen van raadsbesluiten die van invloed kunnen zijn op het erfgoed.

Netty Zander verzorgde een lezing over het West-Friese landschap en het water. Deze twee zijn nauw met elkaar verweven, hebben vele veranderingen ondergaan en ondergaan nog steeds veranderingen. West-Friesland is al heel oud. ‘Ver voor de ontginning woonden hier al mensen’, zo begon zij haar pleidooi voor het behoud van ons erfgoed. Zij vertelde over de ruilverkaveling. Daarbij bestaat niet alleen aandacht voor het agrarische, maar ook voor natuur en recreatie. Over De Kromme Leek, de enige voormalige veenrivier die een belangrijk element is in het weidse landschap en van historische betekenis is. Over de werking van grond als het veen makkelijker daalt terwijl dit voor het zand minder is. Over de altijd durende strijd met het water en de Omringdijk. Kortom: één grote reis door de historie. Indien uw interesse gewekt is, neem dan eens een kijkje op de website van het Westfries Genootschap.

Het genootschap is van zins een aanvraag te gaan doen bij de Unesco om van de Omringdijk een Werelderfgoed te maken. Voordat men deze aanvraag kan indienen zijn er nog een aantal zaken die op orde gebracht dienen te worden. Indien een aanvraag niet voldoet aan de eisen van het Unesco is de kans verkeken. Men mag maar éénmalig een aanvraag doen. 


Na de pauze was het woord aan Diewertje Duijn van Archeologie West-Friesland die over stolpboerderijen kwam vertellen. Voor een leek is een stolpboerderij maar een stolpboerderij totdat men deze gepassioneerde dame, zelf opgegroeid in een stolpboerderij, hoort vertellen. Na haar lezing weet je hoe een stolpboerderij eruit kan hebben gezien of hoe deze er tegenwoordig uit kan zien. Je hebt dan weet over de verschillende typen boerderijen, het ontstaan, de fundering, de gevel, de deuren, het dak, de bedekking van het dak, schoorstenen, woonvertrekken en de stal. Momenteel zijn er nog enkele duizenden stolpboerderijen in Noord-Holland, waarvan er een paar honderd de monumentenstatus hebben. Er worden jaarlijks ongeveer 30 stolpboerderijen afgebroken in Noord-Holland. Rond 2200 zullen er geen onbeschermde monumenten meer zijn. Om de stolp, icoon van het Noord-Hollandse landschap, niet verloren te laten gaan kunt u een petitie tekenen die te vinden is op de website van Red de Stolp.

Foto: Westfries Genootschap

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services