Live Live

Zandige oevers langs Houtribdijk verbeteren waterkwaliteit en ecologische diversiteit

Gepubliceerd: Zaterdag 12 januari 2019 12:19

Zandige oevers langs Houtribdijk verbeteren waterkwaliteit en ecologische diversiteit

De Houtribdijk krijgt brede, zandige oevers tussen Trintelhaven en Enkhuizen. Deze vooroevers verminderen de golfslag tegen de dijk, waardoor deze veel minder zwaar wordt belast. Omdat zandige oevers nog niet eerder zijn toegepast in een zoetwatermeer ten behoeve van waterveiligheid, heeft Rijkswaterstaat een pilot laten uitvoeren waarvoor langs de dijk een proefvak is aangelegd. Deze proefsectie is 4 jaar gemonitord.

 De waterstanden en golfaanval zijn continu gemeten. Camera’s maakten elk uur een opname en ook de bodemligging is regelmatig in beeld gebracht. Het proefvak is inmiddels opgegaan in de brede, zandige oevers en de pilot is formeel afgerond. De pilot wijst uit dat zandige, begroeide oevers langs de dijk de waterkwaliteit en de ecologische diversiteit helpen verbeteren. 


Henk Steetzel was namens EcoShape projectleider van de pilot. Ecoshape is een kennisconsortium dat kennis ontwikkelt met bouwen met de natuur als uitgangspunt. "Dankzij het proefvak langs de dijk kwamen we erachter dat je de dijk vooral net onder de watergrens goed moet versterken." Rijkswaterstaat heeft dit resultaat verwerkt in het ontwerp van de Houtribdijkversterking.

De zandige, begroeide oevers langs de Houtribdijk verbeteren de waterkwaliteit en de ecologische diversiteit. De kennis over zandige oevers die is opgedaan in de pilot is gevat in een aantal richtlijnen en handreikingen. Over het gewenste dijkontwerp, maar bijvoorbeeld ook over het vergunningenproces en over beheer en onderhoud. Als vervolg op de pilot onderzoekt Rijkswaterstaat nu hoe de zandige oevers op grote schaal zich in de praktijk ontwikkelen en wat dit betekent voor onder meer de waterveiligheid, ecologie, zandverstuiving en vegetatieontwikkeling. Op een proefvak bij de Houtribdijk wordt nu getest welke vegetatie het meest geschikt is voor beplanting op de zandige oevers, om verstuiving van het zand te voorkomen.

Kennis van de Pilot Houtribdijk over zandige oevers is inmiddels ook toegepast in andere natuur- en dijkversterkingsprojecten, zoals de Marker Wadden en de versterking van de Markermeerdijken. Naast het IJsselmeergebied ziet Steetzel in de toekomst nog wel meer toepassingen voor zich met voor zandige oevers. "Denk aan de aan getijdenomgeving van dijken langs de Waddenzeekust, bijvoorbeeld in Friesland en Groningen. Ook zijn er mogelijkheden in de Zeeuwse wateren en misschien langs grote rivieren. Vaak is techniek niet het struikelblok; het gaat erom dat je dit soort innovaties tijdig bespreekt en dat je de tijd neemt om het met alle betrokkenen samen te ontwikkelen."

Bron: Rijkswaterstaat

Whatsapp ons voor tips op 06-20509066  of mail de redactie op redactie@weeff.nl

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services